MEMBERS

  President:

 • Shusei Ito
 • Vice President:

 • Kota Kumagai
 • Treasurer:

 • Kazuki Ota
 • Secretary:

 • Nao Kurokawa

 • Ryosuke Abe
 • Shohei Ishiguro
 • Shinji Ishikawa
 • Shun Kashiwagi
 • Kentaro Shida

 • Adviser:

 • Yoshio Hayasaki